Privacy verklaring

Wij verwerken adresgegevens van onze klanten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Meriam Nijholt via 046-4361422 of cessa@live.nl


Naam onderneming: CESSA Mode
Adres: Wolfeijnde 12
E-mailadres: cessa@live.nl
Telefoonnummer: 046-4361422

1. Introductie

1.1 Nodig voor het versturen van informatie
Wij verzamelen persoonsgegevens om u uit te nodigen voor events en het sturen van nieuwsbrieven.


1.2 Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al onze klanten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website of een voormalige klant bent.

1.3 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Onze organisatie is verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

2. Wat zijn Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens. Wanneer u klant wordt bij ons, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e‐mailadres. Wanneer u klant wordt, worden deze gegevens vastgelegd in ons adressenbestand.

3. Wat doen wij met uw gegevens?

3.1 Inschrijving
Indien u zich inschrijft houden wij uw gegevens bij in een adressenbestand.

3.2 Bezoek website
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies.

3.3 Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens - of wij vermoeden dat dit het geval is - dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

3.4 Delen van uw persoonsgegevens
CESSA verkoopt, noch verhuurt, noch leased klantgegevens aan derden. Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden ten behoeve van service en diensten. Wij garanderen dan dat de gedeelde informatie wettig verkregen is en dat deze door de derde partij wordt beschermd.

4. Waar hebt u recht op?

4.1 Recht op correctie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor wijzigingen kunt u gewoon bellen of mailen.


4.2 Recht op verwijdering
U hebt het recht op gegevensverwijdering.

4.3 Recht op klagen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen?
Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Meriam Nijholt via 046-4361422 of cessa@live.nl